Tag Archives: เลือกซื้อคอนโดอย่างไร

ปัญหาที่พบบ่อยในการซื้อคอนโด

1.โครงการยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เงินจองเสียเปล่าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA) Report) 2.โดนคนขายยักยอกเงินจอง หรือปิดบริษัทหนี หรือพนักงานขายรับเงินจองเป็นเงินสด แล้วออกใบเสร็จในนามส่วนตัว ต่อมาก็ลาออกไปทำให้ลูกค้ามีปัญหากับโครงการ ดังนั้นโดยเราควรจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายโครงการโดยตรงให้โครงการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทจะปลอดภัยที่สุด 3.โครงการกู้เงินธนาคารไม่ผ่าน Project Financing บางรายอาจขอเงินกู้จากธนาคารแล้วไม่ผ่าน เพื่อลดความเสี่ยงของธนาคารอาจมีการกำหนดเงื่อนไขว่าเจ้าของโครงการจะได้เงินกู้ต่อเมื่อขายยูนิตในโครงการ ขายได้เกินกว่า 50% แล้ว ดังนั้นควรเลือกเจ้าของโครงการที่น่าเชื่อถือ และมีฐานะการเงินที่ดี 4. ทางเข้า-ออกคอนโดต้องผ่านที่ข้างเคียง บางทีโครงการอาจซื้อที่ดินตาบอดซึ่งต้องผ่านที่แปลงข้างเคียง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ในอนาคต เราควรขอดูเอกสารการจดทะเบียนภาระจำยอม…